Ķeguma komercnovirziena vidusskola

skola@kegumaskola.lv T:65055275

logo 1

Janvāris

 • Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu dienām nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas krājumā, internetā.
 • Informatīvā materiāla „Barikāžu dienas atceroties.” Papildināšana, ieteikšana skolēniem un pedagogiem izmantošanai klases stundās.
 • Bibliotekārā stunda “1991.gada Barikādes”. (mērķauditorija – 1.–4. kl.skolēni, iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 • Literārā (bibliotekārā) stunda 5. kl. (A.Lindgrēnes, A.Milna darbu analīze, noslēdzošā stunda). Mēdijpratības prasmju attīstīšana.
 • Literatūras izstāde „ Alans Aleksandrs Milns un viņa lācītis Pūks.
 • Literatūras izstāde “Rūdolfs Blaumanis”.
 • Mācību grāmatu apmaiņa sākumskolā. (08.01.–13.01.2018.)
 • Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana. (22.01.–27.01.2018.)

Februāris

 • Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu dienām nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas fondos, internetā.
 • Literatūras izstāde „Sveču diena”. Informatīvais materiāls.
 • Bibliotekārā stunda 3. kl. „Sveču diena”. Mēdijpratības prasmju attīstīšana.
 • Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude sākumskolas un pamatskolas skolēniem, informācijas apkopošana konkursa “Labākā klase” ietvaros.
 • Statistikas atskaite par 2017. gadu Latvijas digitālajā kultūras kartē.
 • Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana.
 • Projekta “Kino skolās” uzsākšana.

Marts

 • Grāmatu izstāde ”29.marts – melnā diena Latvijas vēsturē”.
 • Informatīvo materiālu par karjeras izvēli un iespējām apkopošana.
 • Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude vidusskolas skolēniem, informācijas apkopošana konkursa “Labākā klase” ietvaros.
 • “Nāc nākdama Liela diena” – literatūras izstāde gaidot Lieldienas, materiālu vākšana un apkopošana klases stundām.
 • Bibliotekārā stunda 2. kl. “Kas grāmatai vēderā” (precīzs norises laiks, saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 • Bibliotekārā stunda 3. kl. „Es – bibliotēkas lasītājs” (lasītāja tiesības un pienākumi) (precīzs norises laiks, saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

Aprīlis

 • Bibliotēkas atbalsts un iesaistīšanās Vecāku nedēļas aktivitātēs.
 • „No sirds uz sirdi” K. Apškrūmai – 80. Literatūras izstāde.
 • Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana.
 • Mācību grāmatu un mācību līdzekļu pasūtījumu apkopošana 2018./2019. mācību gadam, nepieciešamās mācību literatūras un mācību līdzekļu iegāde.

Maijs

 • Materiālu vākšana, apkopošana skolas pēdējam zvanam, izlaidumiem.
 • Izstāde „Mana mīļa māmuliņa”. Literatūras un informācijas apkopošana klases stundām, kas veltītas Mātes dienai.
 • Informācijas apkopošana par skolēniem, kas kavē grāmatu atdošanas termiņus skolas un Ķeguma pilsētas bibliotēkās, klašu audzinātāju informēšana.
 • Mācību grāmatu nodošana skolas bibliotēkā (pēc sastādīta grafika).
 • Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde nākamajam mācību gadam.

Jūnijs

Nepieciešamo bibliotēkas mācību un daiļliteratūras grāmatu krājuma, mācību līdzekļu sakārtošana, labošana, iegāde.

Augusts

Skolas bibliotēkas sagatavošana jaunajam mācību gadam. Mācību literatūras pārbaude, labošana, komplektēšana.

E.Krēmere, bibliotekāre

Septembris

 • Mācību literatūras izsniegšana skolēniem un pedagogiem (04.09.-08.09.2017.).
 • Bibliotēkas krājuma papildināšana ar nepieciešamo mācību literatūru un daiļliteratūru, trūkstošo grāmatu sagādāšana.
 • Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana (skolēnu sarakstu sagatavošana jaunajam mācību gadam BIS Alise), papildināšana.
 • Literārā stunda, veltīta Dzejas dienām (Ed.Veidenbaums, dzejas slams) (5.klases, 13.09.17).
 • Jauniegūtās mācību un metodiskās literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 • Jauno grāmatu apskats Ķeguma skolas mājas lapā.
 • Dzejniecei Lijai Brīdakai – 85. Literatūras izstāde, informatīvs materiāls.
 • Dzejas dienas. Literatūras izstāde.
 • Miķeļdiena – informatīvs materiāls klašu audzinātājiem.
 • Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 • Pirmklasnieku iepazīšanās ar bibliotēku. Bibliotekārā stunda „Es – bibliotēkas lasītājs” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 • Preses izdevumu abonēšana 2018.gadam.

Oktobris

 • Mācību grāmatu un mācību līdzekļu budžeta projekta sastādīšana 2018./2019.m.g.
 • Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana, papildināšana.
 • Saturiski novecojušās un nolietotās mācību literatūras norakstīšana.
 • Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 • Tematiska bibliotekārā stunda 2.kl.skolēniem „Grāmatas uzbūve” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 • Literatūras izstāde „Bērnu grāmatu ilustratoram Albertam Kronenbergam – 130”.
 • Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 • Materiālu vākšana un apkopošana klases audzinātāju stundām.
 • Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 1.-4.klašu skolēniem.
 • Tematiska bibliotekārā stunda 2.kl.skolēniem (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

Novembris

 • Literatūras izstāde veltīta Astrīdas Lindgrēnes 110.dzimšanas dienai.
 • Informatīva materiāla par Latvijas vēsturi un neatkarības cīņām sagatavošana izmantošanai klašu audzināšanas stundās. (Lāčplēša diena un Latvijas proklamēšanas gadadiena).
 • Tematiska grāmatu izstāde „Latvija mūžam lai dzīvo!”.
 • Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 5.-9., 10.12.klašu skolēniem.
 • Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 • Jauno grāmatu apskats Ķeguma skolas mājas lapā.
 • Tematiska bibliotekārā stunda 3.klašu skolēniem „Uzziņu literatūra un informācijas meklēšana bibliotēkā” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

Decembris

 • „Ziemassvētki sabraukuši”. Literatūras izstāde mazākajiem lasītājiem.
 • Materiālu vākšana un apkopošana Ziemassvētku pasākumiem izmantošanai klases stundās.
 • Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 • Tematiska bibliotekārā stunda 4.klašu skolēniem „Informācijas meklēšana bibliotēkā (uzziņu literatūrā)” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

E. Krēmere, bibliotekāre

Jaunākās grāmatas skolas bibliotēkā (2017.g. septembris)

Septembris nāk ar jaunām grāmatām skolas bibliotēkā.

Ringla no Suņa zvaigznāja” – aizkustinošs patiess stāsts par suņu meiteni Ringlu, par viņas brālīti un māsiņām, kas bija nolemti bojāejai aukstā ziemas naktī, bet viņus izglāba labi cilvēki un, pateicoties viņiem, suņuki sev atraduši mājas. E.Ibotsones grāmata „Kāds suns un viņa zēns” ir stāsts par kādu zēnu, kas dzīvo bagātā ģimenē. Hala lūgums mammai ir uzdāvināt viņam dzimšanas dienā suni... Vecāki ir sašutuši, tomēr zēna dzimšanas dienā notiek brīnums – Hals satiek savu ideālo suni Kleksi. Bet, kas notiek tālāk, kad zēns uzzina, ka suns pie viņa paliks tikai vienu nedēļas nogali – to izlasīsiet paši.

2017 09 01 ringlanosunuzvaigznaja 2017 09 02 kads suns un vina zens vaks

Divas Dž. Greja grāmatiņas par kaķa Stiķa piedzīvojumiem: „Kaķis Stiķis un bīstamais niķis” un „Kaķis Stiķis noslēdz vecus rēķinus”. Viņš ir kaķis, kura vārds vien jau nozīmē nepatikšanas...

Lasīt tālāk ...

Mazākos lasītājus noteikti iepriecinās bezbēdīgās suņu meitenes Lotes piedzīvojumi. Ir iespēja izlasīt trīs grāmatas – „Lote no Izgudrotāju ciema”, „Lote un Mēnessakmens noslēpums” un „Lotes ceļojums uz Dienvidiem”.

jaunas gramatas jaunas gramatas 2017 03 02 lote jaunas gramatas

Par draiskajiem žurkulēniem Koko un Riko, kas katru dienu dodas jaunos piedzīvojumos, protams, arī blēņās stāsta grāmatiņas „Koko un Riko” un „Koko un Riko jaunie piedzīvojumi”.

jaunas gramatas jaunas gramatas

Lasīt tālāk ...

Janvāris

 • Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu dienām nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas fondos, internetā.
 • Izstāde „Barikāžu dienas atceroties.” Informatīva materiāla sagatavošana.
 • Skatuves runas konkurss 5. - 12. klasei „Zvirbulis”.
 • Bibliotekārā stunda 5.kl „Mans pirmais projekts”. Projekta veidošanas iemaņu veidošana, nepieciešamās, saturiski un informatīvi atbilstošas literatūras un informācijas meklēšana, tās atlase (b-kas krājums, interneta resursi).
 • Literatūras izstāde „ Alanam Aleksandram Milnam – 135”. Pūka padomi.

Februāris

 • Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu dienām nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas fondos, internetā.
 • Literatūras izstāde „Sveču diena”. Informatīvais materiāls.
 • Literatūras izstāde „Pilna Māras istabiņā” dzejniecei, dramaturģei un sabiedriskajai darbiniecei M.Zālītei – 65.
 • Bibliotekārā stunda 4.kl. „Par un ap Sveču dienu. Šis un tas interesants par svecēm” Sveču dzejoļu grāmatas veidošana.
 • Grāmatu izstāde „Mīlestības dienu gaidot”.
 • Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude sākumskolas un pamatskolas skolēniem (izlases veidā)
 • Statistikas atskaite par 2016. gadu Latvijas digitālajā kultūras kartē.

Marts

 • Grāmatu izstāde ”Mūsu tautas ciešanu dienas”.
 • Informācijas sagatavošana par „Karjeras izvēli, iespējām”
 • Bibliotekārā stunda 1.kl.”Kur dzīvo grāmatas”, „Es – bibliotēkas lasītājs” (precīzs norises laiks, saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 • Bibliotekārā stunda 2.kl. „Grāmatas uzbūve” (precīzs norises laiks, saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

Aprīlis

 • Mācību grāmatu pārbaude vidusskolas skolēniem (izlases veidā).
 • „No sirds uz sirdi” K. Apšukrūmai - 80. Literatūras izstāde.
 • Informācijas stenda noformēšana par tēmu „Nāc nākdama, Lielā diena”.
 • Materiālu sagatavošana klases audzinātāju stundām par Lieldienām.
 • Pēcpusdiena „Lieldienu svinēšanas tradīcijas.”

Maijs

 • Materiālu vākšana, apkopošana skolas pēdējam zvanam, izlaidumiem.
 • „Alfrēdam Dziļuma – 110”. Literatūras izstāde.
 • Izstāde „Mana mīļa māmuliņa.”
 • Skolas bibliotēkas čaklāko lasītāju noteikšana.
 • Mācību grāmatu nodošana skolas bibliotēkā (pēc sastādīta grafika).

Jūnijs

 • Nepieciešamo bibliotēkas mācību un daiļliteratūras grāmatu fonda, mācību līdzekļu sakārtošana, labošana, iegāde.

Augusts

 • Skolas bibliotēkas sagatavošana jaunajam mācību gadam. Mācību literatūras pārbaude.

Septembris

 • Skolas mācību procesa nodrošināšana ar mācību grāmatām, mācību līdzekļiem un metodisko materiālu.
 • Bibliotēkas lietotāju reģistra pārskatīšana.
 • Mācību un metodiskās literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 • Latviešu valodas un latviešu literatūras grāmatu izstāde ( Dzimto valodu godā ceļot).
 • Jānim Streičam – 80 (grāmatu izstāde par Latvijas kino vēsturi).
 • Dzejniekam, dramaturga Raiņa darbu izstāde.
 • Dzejnieces, dramaturģei Aspazija darbu izstāde.

Oktobris

 • Mācību grāmatu un līdzekļu budžeta projekta sastādīšana 2017./2018. m.g
 • Bibliotēkas lietotāju reģistra pārskatīšana.
 • Saturiski novecojušās un nolietotās mācību literatūras norakstīšana.
 • Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 • Literatūras izstāde „Annai Brigaderei - 155”.
 • Preses izdevumu abonēšana 2017.gadam.

Novembris

 • Rakstniekam Kārlim Skalbem – 135.
 • Vācbaltu rakstniekam, publicistam Garlībam Merķelim – 245.
 • Grāmatu izstāde „Latvija mūžam lai dzīvo!”
 • Materiālu vākšana, papildināšana, apkopošana klases audzinātāju stundām „Ceļš uz Latviju” (Lāčplēša diena un Latvijas proklamēšanas gadadiena).
 • Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).

Decembris

 • Izstāde „Dažādu tautu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas”.
 • Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).

Dibinātājs

Ķeguma novads

Mācību stundu laiki

Mācību stundu laiki, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

1.-6. klasei

0. stunda 8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
Pusdienas 11.20 - 11.50
4. stunda 11.50 - 12.30
5. stunda 12.40 - 13.20
6. stunda 13.30 - 14.10
7. stunda 14.20 - 15.00

 

Mācību stundu laiki, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7.-12. klasei

0. stunda 8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
4. stunda 11.30 - 12.10
Pusdienas 12.10 - 12.40
5. stunda 12.40 - 13.20
6. stunda 13.30 - 14.10
7. stunda 14.20 - 15.00
8. stunda 15.10 - 15.50

Skolēnu autobusi

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:20 Kaibala - Ķeguma skola 8:10

16:00 Ķeguma skola -
Kaibala 16:50

Lielvārde • Rembate • Glāzšķūnis

Skatīt visu maršrutu

 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:25 Tome - Ķeguma skola 7:58

16:00 Ķeguma skola - Tome 16:35

Berkava • Tomes dienas centrs

Skatīt visu maršrutu


 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

8:15 Ogre - Ķeguma skola 8:35

Tirgus • Autobusa pietura pie „Maxima” • Ciemupe

Skatīt visu maršrutu

 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:50 Birzgale -
Ķeguma skola 8:20

16:00 Ķeguma skola -
Birzgale 16:27

• Lindes parks • Birzgales krusts

Skatīt visu maršrutu

 

Skolas Wi-Fi

realizēts ar
mikrotiklogo
atbalstu

Pieslēgšanās forma

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinYoutubeRSS FeedPinterestShare on Google+

Skolēnu padome

Skolēnu padome, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

seko sociālajos tīklos
Instagram Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome twitter Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome facebook Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome

Ķeguma skolēns, Ķeguma skola, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Skolas avīzes arhīvs

_____________________


Ķeguma Novada Ziņas var lasīt šeit.